GDPR: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše data jsou u nás v bezpečí

1. Obecné informace

Pokud jste naším klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). 

Kdo je správce?  

Správcem je společnost MIKASZ GROUP s.r.o, se sídlem Brožíkova 284/8 266 01 Beroun - Závodí. IČ 07461089, DIČ CZ07461089. Tato společnost organizátorem závodu Beroun Race. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří se zpracováním budou pomáhat. 

Všechny osobní údaje zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování a aktivitě zákazníka.

2. Nakládání s osobními údaji

Beroun Race zpracovává tyto osobní údaje: jméno, email, audiovizuální záznamy.

Osobní údaje klientů společnost MIKASZ GROUP s.r.o nepředává žádné další osobě. Veškeré osobní údaje jsou vedeny naším zpracovatelem, firmou SmartSelling a.s., Reservio, s.r.o., JPower8, s.r.o. Údaje, které společnost MIKASZ GROUP s.r.o o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit nebo vymazat, a to odhlášením v patičce každého e-mailu nebo zasláním e-mailu na michal@superkruhac.cz. Klient souhlasí s e-mailovým zasíláním obchodních sdělení, novinek, informativních zpráv a provozních upozornění.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován k těmto účelům:

- informační účely
- provozní účely
- zasílání novinek

Audiovizuální záznamy

Během závodu Beroun Race jsou pořizovány audiovizuální záznamy, které slouží k marketingovým účelům a zlepšení služeb klientům. Klient svojí účastí na závodě s pořizováním záznamů souhlasí.

3. Závěrečná ustanovení

Veškerá data jsou vedena pouze elektronicky a to u našeho zpracovatele, u firmy SmartSelling a.s., Reservio, s.r.o., JPower8, s.r.o. Veškerá data jsou přístupná pouze zaměstnancům, kteří mají právo s těmito údaji nakládat a zpracovateli firmě SmartSelling a.s., Reservio, s.r.o., JPower8, s.r.o., který ručí za technickou správu těchto dat.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.